Fiber med fokus på infrastruktur

Fiber med fokus på infrastruktur

Vi på Wasa Fiberteknik AB har byggt fibernät sedan början av 2000-talet.
Vår inriktning är samhällsviktiga system inom kommunikation och transport.

Tekniskt utförande

Våra tekniska tjänster innefattar både skarvning/installation och all relevant inmätning. 

l

Projektering

Vi projekterar schakt, kanalisation, dragning och installation i optonät.

Helhetslösning

Många av våra kunder använder Wasa Fiberteknik som helhetsleverantör med projektledning, projektering och tekniskt utförande.

Våra uppdrag

Wasa Fiberteknik AB jobbar främst på ramavtal mot våra stora beställare.
Utöver det driver vi även separata projekt åt företag och myndigheter.

Stadsnät

Järnväg och Tunnelbana

*

Statliga vägnät

Ledningstunnlar

Mobil och radiolänk

 Certifikat

Vi innehar certifikat och behörigheter för att kunna jobba i en rad olika miljöer.
Klicka på länken nedan för en mer utförlig lista.

 

 

 

 

Kontakta oss