CERTIFIKAT

CERTIFIKAT

Vi innehar följande certifikat & behörigheter

Certifierad Fibertekniker 

INCERT

Arbete på väg, nivå 3A 

Trafikverket

Säkerhet i ledningstunnlar

SFF

Arbete på väg

Stockholm Stad

SSG Entré

Standard Solutions Group AB

Komplexa anläggningar

Trafikverket

Safe work

Fortum

Tunnel- & spårbehörighet kat19

SL

ESA14

Redo att komma igång med ert nya projekt?