Vi på Wasa Fiberteknik AB har byggt fibernät sedan början av 2000-talet.
Vår inriktning är samhällsviktiga system inom kommunikation och transport.

FIBER MED FOKUS PÅ INFRASTRUKTUR

Vi på Wasa Fiberteknik AB har byggt fibernät sedan början av 2000-talet.
Vår inriktning är samhällsviktiga system inom kommunikation och transport.

Tekniskt utförande

Våra tekniska tjänster innefattar både skarvning/installation och all relevant inmätning.

Projektering

Vi projekterar schakt, kanalisation, dragning och installation i optonät.

Helhetslösning

Många av våra kunder använder Wasa Fiberteknik som helhetsleverantör med projektledning, projektering och tekniskt utförande.

VÅRA UPPDRAG

Wasa Fiberteknik AB jobbar främst på ramavtal mot våra stora beställare.
Utöver det driver vi även separata projekt åt företag och myndigheter.

Stadsnät

Järnväg & Tunnelbana

Statliga Vägnät

Ledningstunnlar

Mobil & Radiolänk

Vill du arbeta hos oss?

Redo att ta nästa steg i din karriär? tveka inte att skicka in en spontanansökan till oss.

CERTIFIKAT

Vi innehar certifikat och behörigheter för att kunna jobba i en rad olika miljöer.
Klicka på länken nedan för en mer utförlig lista.

ID06

Robust Fiber

Heta Arbeten

Redo att ta kontakt?