CERTIFIKAT

Vi innehar följande certifikat & behörigheter

Certifierad Fibertekniker
INCERT

Arbete på väg
Stockholm Stad

Safe Work
Fortum

Arbete på väg, nivå 3A
Trafikverket

Tunnel- & spårbehörighet kat19
SL

Säkerhet i ledningstunnlar
SFF

ID06

Robust Fiber

Heta Arbeten

SSG Entré
Standard Solutions Group AB

Komplexa anläggningar
Trafikverket

ESA14
UTBILDNING

Redo att ta kontakt?